PROFI-rozwiązania dla przemysłu, handlu i rzemiosła w Polsce
22 / 332 88 88
Menu
Odkryj nasz nowy Konfigurator regałów
Regały: Pojęcia specjalistyczne

Aby znaleźć idealny regał, warto zapoznać się z niektórymi pojęciami specjalistycznymi na temat regałów.

Moduł podstawowy

Moduł podstawowy regału jest wymagany zawsze na początku rzędu regałów. Składa się z 2 ram i półek. W przeciwieństwie do modułu dodatkowego może być stosowany osobno.

Moduł dodatkowy

Moduł dodatkowy można dobudowywać tylko do moduł podstawowego lub istniejącego regału. Do każdego rzędu regałów jako pierwszy niezbędny jest moduł podstawowy, do którego następnie można dobudować dowolną liczbę regałów dodatkowych. Składa się z 1 ramy i półek / wanien magazynowych. W przeciwieństwie do modułu podstawowego nie może być stosowany osobno.

Dwurzędowy

Pod pojęciem „dwurzędowy” rozumie się regał, w którym dwa rzędy regałów stoją zwrócone do siebie tyłem tak, że pod względem statycznym tworzą jedną całość.

Dwustronny

Pod pojęciem „dwustronny” rozumie się regał, który można obsługiwać z obu stron. Tutaj półki są ułożone na podłużnicy w taki sposób, że usztywnienie ukośne nie jest konieczne. Z półki można więc korzystać z obu stron.

Usztywnienie

Regały są usztywnione przy użyciu ukośnych prętów (krzyżaków) lub podłużnic/dźwigarów. W przypadku regałów półkowych często stosuje się usztywnienie z ukośnych prętów. W regałach paletowych usztywnienie zapewniają dźwigary działające jak rama.

Wysokość półki

Oznacza odległość od górnej krawędzi podłogi hali / półki regału do górnej krawędzi następnej półki regału. Odległość ta jest określana także jako długość wyboczeniowa.

Obciążenie półki

Obciążenie półki oznacza maksymalną masę pojedynczej „półki”, a więc półki regałowej. Obciążenie półki oznacza masę całkowitą, którą można obciążyć półkę regałową – przy odpowiednim rozdzieleniu masy na półce regałowej.

Obciążenie pola

Obciążenie pola oznacza maksymalną masę, którą może udźwignąć cały regał – a więc bez masy samego regału. Suma obciążeń półek umieszczonych nad sobą nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia pola. Na obciążenie pola wpływ ma wysokość półki.

Osłony przeciwuderzeniowe

Jeżeli regały są załadowywane i rozładowywane przez wózki (np. regały paletowe), w obszarach narożnikowych i przy przejazdach muszą być one wyposażone w osłonę przeciwnajazdową / przeciwuderzeniową. Osłona przeciwuderzeniowa musi mieć wysokość co najmniej 300 mm i móc przyjąć energię równą 400 Nm.