Some invisible text

Uwagi ogólne

  • Udźwig półki podany dla równomiernie rozłożonego obciążenia. Suma udźwigów nie może przekroczyć maks. udźwigu sekcji.

  • Obowiązuje norma europejska DIN EN 15512.

  • Regały są przeznaczone do użykowania wewnątrz pomieszczeń. Wskazówki dot. montażu są załączone do dokumentacji dostawy.

  • Należy przestrzegać lokalnych wymagań dot. montażu regałów.