Regulamin
Regulamin Jungheinrich PROFISHOP
W Jungheinrich PROFISHOP obowiązują: Ogólne Warunki Handlowe Jungheinrich Polska sp. z o.o.,które mają zastosowanie do wszystkich grup produktowych z wyłączeniem:
 1. Akumulatorowe wózki unoszące i podnośnikowe Jungheinrich i Ameise
 2. Spalinowe wózki widłowe Jungheinrich i Ameise

dla których obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

OWDiG_20221201.pdf

Oświadczenie o ochronie danych

1. Przegląd informacji dotyczących ochrony danych

Ogólne informacje

Niniejszy dokument zawiera skrócony przegląd informacji dotyczących obsługi Państwa danych osobowych podczas odwiedzania tej witryny internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające Państwa identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w zamieszczonym tu oświadczeniu o ochronie danych.


Utrwalanie danych w tej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za utrwalanie danych w tej witrynie internetowej?

Dane zawarte w tej witrynie internetowej przetwarza jej administrator. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacja dotycząca administratora” w tym oświadczeniu o ochronie danych.


Jak utrwalamy Państwa dane?

Niektóre ze zbieranych danych przekazują nam sami użytkownicy. Mogą być to na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są utrwalane automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody podczas wizyty w witrynie internetowej przez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wywołania strony). Te dane są utrwalane automatycznie po odwiedzeniu tej witryny internetowej.


W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane zbiera się w celu bezbłędnego wyświetlania witryny internetowej. Inne mogą z kolei posłużyć do analizy zachowania Państwa jako użytkowników.


Jakie przysługują Państwu prawa w odniesieniu do danych?

Zawsze mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywanych danych osobowych. Mogą Państwo również żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, można ją w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem w przyszłości. Dodatkowo w określonych okolicznościach mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

W tym celu oraz w razie wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami w dowolnym momencie skontaktować.


Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej witryny internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne Państwa zachowania w Internecie. W tym celu wykorzystuje się przede wszystkim tak zwane programy analityczne.

Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hostujemy treści naszej witryny internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta witryna internetowa jest hostowana zewnętrznie. Utrwalane w tej witrynie internetowej dane osobowe są przechowywane na serwerach hostera/hosterów. Mogą być to na przykład adresy IP, zapytania, metadane, dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, dostępy do stron i pozostałe dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Hosting zewnętrzny odbywa się w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi oraz obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty internetowej przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG), pod warunkiem, iż zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Menedżer urządzeń zaufanych) w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Nasz hoster/nasi hosterzy będzie/będą przetwarzać Państwa dane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do realizacji obowiązków, przestrzegając przy tym naszych instrukcji dotyczących tych danych.

Korzystamy z usług następującego hostera/następujących hosterów:

PlusServer GmbH
Venloer Straße 47
50672 Kolonia
Niemcy


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zlecenia (niem. skrót AVV) dotyczącą korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to wymagana przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych umowa, która gwarantuje, iż będzie on przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających witrynę jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegając przepisów RODO.


Amazon CloudFront CDN

Wykorzystujemy Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. Dostawcą jest firma Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg (zwana dalej ”Amazon”).

Amazon CloudFront CDN to obejmująca swoim zasięgiem cały świat sieć Content Delivery Network. Pod względem technicznym transfer informacji odbywa się pomiędzy przeglądarką i naszą witryną internetową za pośrednictwem sieci Content Delivery Network. Umożliwia to zwiększenie globalnej dostępności oraz wydajności naszej witryny internetowej.

Korzystanie z usługi Amazon CloudFront CDN opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest możliwie bezbłędne oraz bezpieczne udostępnianie naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Dodatkowe informacje na temat usługi Amazon CloudFront CDN są dostępne tutaj:

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zlecenia (niem. skrót AVV) dotyczącą korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to wymagana przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych umowa, która gwarantuje, iż będzie on przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających witrynę jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegając przepisów RODO.

 

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operator tych witryn bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych objaśniono, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu. Przybliżono również, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa.

Należy pamiętać, iż podczas przekazywania danych drogą internetową (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą występować luki bezpieczeństwa. Kompleksowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Informacja dotycząca administratora

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w tej witrynie internetowej jest firma:

Jungheinrich AG
Inspektor ochrony danych w koncernie
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje na temat celów oraz metod przetwarzania danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.


Okres przechowywania

Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu ich przechowywania, pozostają one u nas wówczas do czasu, gdy ustanie cel ich przetwarzania. W przypadku uzasadnionego skorzystania z prawa do ich usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych zostaną one usunięte w przypadku braku innych dopuszczalnych prawnie powodów przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania wymagane przez prawo podatkowe lub handlowe). W tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.


Ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych do przetwarzania danych w tej witrynie internetowej

Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO albo, w przypadku przetwarzania szczególnych ich kategorii, na podstawie art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnego wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się ponadto na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrażono zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez menedżera urządzeń zaufanych), przetwarzanie danych odbywa się ponadto na podstawie § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli dane są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań wymaganych przed jej zawarciem, przetwarzamy wówczas Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli Państwa dane są konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego, przetwarzamy je także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Informacje na temat obowiązujących w poszczególnych przypadkach podstaw prawnych przedstawiono w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Inspektor ochrony danych

Wyznaczono inspektora ochrony danych.

Jungheinrich AG
Inspektor ochrony danych w koncernie
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de


Informacja dotycząca przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich

Wykorzystujemy między innymi narzędzia firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach trzecich niezapewniających wystarczającej ochrony danych osobowych. Jeżeli te narzędzia są aktywne, istnieje możliwość przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz przetwarzania ich tam. Informujemy, iż w tych państwach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z obowiązującym na terenie UE. Przykładowo amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazywania danych osobowych urzędom bezpieczeństwa bez możliwości dochodzenia praw na drodze sądowej przez osoby, których te dane dotyczą. Istnieje zatem możliwość, iż amerykańskie urzędy, w tym przykładowo służby specjalne, będą przetwarzać, analizować oraz długotrwale przechowywać znajdujące się na serwerach USA dane w celu ich monitorowania. Nie mamy wpływu na tego rodzaju przetwarzanie.


Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych wymaga wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody. Wyrażoną już zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie jej nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów. Informacje na temat podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie, znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku złożenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).  


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których te dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo wniesienia skargi obowiązuje niezależnie od innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.


Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawu otrzymania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie udzielonej zgody lub wykonując umowę, w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przesłania ich osobie trzeciej. W przypadku żądania bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, odbywa się to wyłącznie wówczas, gdy istnieją odpowiednie możliwości techniczne.


Prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo w dowolnym momencie prawo uzyskania bezpłatnego dostępu do informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celów przetwarzania, jak również prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W razie wątpliwości dotyczących danych osobowych można się z nami w dowolnym momencie skontaktować.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się do nas zwrócić w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach.

 • W przypadku kwestionowania prawidłowości przechowywanych u nas danych osobowych weryfikacja tej kwestii wymaga zwykle czasu. W okresie tej weryfikacji mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało/odbywa się w sposób niezgodny z prawem, zamiast usunięcia mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, lecz Państwo potrzebują ich do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać, zamiast usunięcia, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • W przypadku złożenia sprzeciwu zgodnie z art 21 ust. 1 RODO konieczna jest analiza Państwa oraz naszych interesów. Dopóki nie ustalono, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.


Szyfrowanie SSL lub TLS

Z powodów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transferu poufnych treści, takich jak informacje dotyczące zamówień lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako do administratora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. W przypadku połączeń szyfrowanych wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”. W wierszu przeglądarki pojawia się też ikona kłódki.

W przypadku aktywowania szyfrowania SSL lub TLS przekazane nam dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.


Szyfrowany proces płatności w tej witrynie internetowej

Jeżeli po zawarciu obwarowanej koniecznością zapłaty umowy muszą Państwo przekazać nam określone dane płatności (np. numer konta w przypadku polecenia zapłaty), te dane są potrzebne do realizacji płatności.

Płatności przy wykorzystaniu popularnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) realizuje się wyłącznie poprzez zaszyfrowane połączenie SSL lub TLS. W przypadku połączeń szyfrowanych wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”. W wierszu przeglądarki pojawia się też ikona kłódki.

Zaszyfrowana komunikacja uniemożliwia odczytanie przekazywanych nam danych płatności przez osoby trzecie.


Sprzeciw wobec przesyłania mailingu reklamowego

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania opublikowanych w ramach obowiązku zastosowania impressum danych kontaktowych do przesyłania niezamawianych materiałów marketingowych oraz informacyjnych. W przypadku przesyłania niezamawianych informacji marketingowych, na przykład w formie wiadomości typu SPAM, administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych.

 

4. Utrwalanie danych w tej witrynie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki „cookie”. Są to niewielkie pakiety danych, które nie wywołują szkód w urządzeniu końcowym. Są przechowywane na urządzeniu końcowym jedynie tymczasowo przez czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (stałe pliki cookie). Po zakończeniu wizyty na stronie pliki cookie sesji zostają automatycznie usunięte. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie typu first party) lub z firm zewnętrznych (pliki cookie typu third party). Pliki cookie typu third party umożliwiają aktywację w witrynach internetowych określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie umożliwiające realizację płatności).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych z technicznego punktu widzenia. Mają bowiem kluczowe znaczenie dla określonych funkcji witryny internetowej, takich jak funkcja koszyka lub odtwarzanie filmów. Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika lub do celów marketingowych.

Pliki cookie wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, udostępniania określonych, wymaganych przez Państwa funkcji (takich jak funkcja koszyka) lub optymalizacji witryny internetowej (pliki do zliczania liczby osób odwiedzających stronę internetową) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO pod warunkiem braku innej podstawy prawnej. W celu nienagannego pod względem technicznym i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie. Jeżeli poproszono o zgodę na przechowywanie plików cookie oraz porównywalnych technologii identyfikacyjnych, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych, niem. skrót TTDSG). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie.

Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo informowani o umieszczeniu plików cookie oraz zezwalali na nie jedynie w poszczególnych przypadkach, a także odrzucali wybrane lub wszystkie spośród nich. Można także aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie przy zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej witryny internetowej.

Informacje na temat wykorzystywanych w tej witrynie internetowej plików cookie i usług można znaleźć w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Usługa/ dostawca  Opis  Pliki cookie  Typ plików cookie  Okres przechowy­wania  Link do rezygnacji z plików cookie 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Zgoda na przechowywanie  „ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"  funkcjonalne  3 miesiące  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Zgoda na przechowywanie  „REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"  funkcjonalne  3 miesiące  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Zgoda na przechowywanie  „THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"  funkcjonalne  3 miesiące  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Customer Type  Możliwość określenia, czy transakcja dotyczy klienta prywatnego, czy biznesowego.  customerType  funkcjonalne  30 dni  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Adres e-mail  Anonimizuje adres e-mail, na przykład przy przesyłaniu formularzy kontaktowych lub logowaniu.  HASHED_EMAIL_ADDRESS  funkcjonalne  30 dni  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Ostatnia sesja  Pozwala sprawdzić, czy w okresie ważności pliku cookie odwiedzono witrynę internetową.  LastSeen  funkcjonalne  30 dni  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Dane logowania  Umożliwia uzyskanie dostępu do strony internetowej bez konieczności podawania nazwy użytkownika oraz hasła.  rememberMe  funkcjonalne  30 dni  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Lista zakupów  Zapisuje produkty umieszczone na liście zakupów.  WISHLIST  funkcjonalne  30 dni  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Shopsystem iShop   Odniesienie do danych osobowych: wyszukiwanie, zainteresowanie kategoriami i produktami itp.  i.u.v2  funkcjonalne  1 rok  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | ID sesji  Wymóg techniczny umożliwiający łączenie zdarzeń podczas sesji  JSESSIONID  funkcjonalne  1 rok  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Język  Przechowywanie wyboru języka  shop-language  funkcjonalne  1 rok  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | ID użytkownika  Możliwość jednoznacznej, zanonimizowanej identyfikacji użytkowników  userId  funkcjonalne  1 rok  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Typ użytkownika  Umożliwia określenie, czy jest to zarejestrowany klient, czy gość.  ishop.usertype  funkcjonalne  3 miesiące  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Koszyk  Zapisuje produkty umieszczone w koszyku.  Koszyk  funkcjonalne  30 dni  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
Jungheinrich Profishop | Host witryny internetowej  Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników w witrynie internetowej. Jest wykorzystywany do wewnętrznych analiz administratora witryny internetowej.  In_or  funkcjonalne  1 dzień  wymagane do korzystania ze sklepu internetowego 
AWIN  Jest to sieć afiliacyjna.  bld  Third Party  1 rok  Rezygnacja 
    aw*****    30 dni   
Bing  Jest to usługa śledzenia konwersji lub retargetowania.  _uetsid  Remarketing    Rezygnacja 
    _uetvid    1 dzień   
        30 dni    
Criteo  Jest to usługa reklamowa i retargetowania.  cto_bundle  Remarketing  1 rok  Rezygnacja 
DoubleClick Floodlight  Jest to usługa śledzenia konwersji firmy Google.  IDE  Remarketing  1 rok  Rezygnacja 
    ssm_au_c       
Emarsys (Webextend)  Jest to program do marketingu mailowego.  scarab.visitor  Remarketing  1 rok  Rezygnacja 
    scarab.profile    1 rok   
Facebook  Jest to usługa śledzenia konwersji lub retargetowania.  _fbp  Remarketing  90 dni  Rezygnacja 
    _fbc    90 dni   
Google Ads | Google Display & Video 360  Jest to usługa śledzenia konwersji lub retargetowania.  IDE  Remarketing  1 rok  Rezygnacja 
    _gcl_aw    90 dni   
    _gac_*    90 dni   
    google_pem_mod    Stałe   
Google Analytics  Jest to usługa do analiz sieciowych.   _ga   Analiza  2 lata  Rezygnacja 
    _gid     2 godziny   
    _gac_xx    90 dni   
Klarna  Jest to usługa płatnicza.  klarna-mdid  Third Party  Czas trwania sesji  Rezygnacja 
    _klarna_sdid_ch    Czas trwania sesji   
    klarna-instant-shopping-context-id    5 lat   
LinkedIn  Jest to usługa śledzenia konwersji lub retargetowania.  bcookie   Third Party  1 rok  Rezygnacja 
    UserMatchHistory     30 dni   
    lidc     1 dzień   
Matomo / Excentos  Rejestruje statystyki dotyczące wizyt użytkownika w wykorzystywanych systemach doradczych.  xcSessID  Third Party  Czas trwania sesji  Rezygnacja 
    xcVisitorID    5 lat   
    _xcpk_ses.*    30 minut   
    _xcpk_id.*    2 lata   
    _xcpk_ref.*     6 miesięcy   
    __storage_test__     1 minuta   
    xcConsent    Czas trwania sesji   
    xcUserProfile    Czas trwania sesji   
    xcStageId    Czas trwania sesji   
Microsoft Clarity  Jest to usługa do optymalizacji witryny internetowej oraz analiz.   _clck  Third Party  1 rok  Rezygnacja 
    _clsk    1 rok   
    CLID    1 rok   
Novalnet  Jest to usługa płatnicza.  novalnet_session_cookie  Third Party  1 czas trwania sesji  Rezygnacja 
    novalnet_accept_cookie    Stałe   
    PHPSESSID    Stałe   
PayPal  Jest to usługa płatnicza.  ts_c  Third Party  3 lata  Rezygnacja 
    paypal    Stałe   
    __paypal_storage__    Stałe   
ReCAPTCHA  Do różnicowania pomiędzy ludźmi oraz botami.  _grecaptcha    Czas trwania sesji  Rezygnacja 
    rc::c    Czas trwania sesji   
    rc::b    Czas trwania sesji   
    rc::a    Stałe   
YouTube  Umożliwia odtwarzanie filmów.  visitor_info1_live  Third Party  6 miesięcy  Rezygnacja 
    ysc    Czas trwania sesji   
    pref    8 miesięcy 

Zgoda dotycząca Usercentrics

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię zarządzania zgodą Usercentrics umożliwiającą pozyskiwanie zgody na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie konkretnych technologii, a także dokumentowanie ich w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana danej „Usercentrics”).

Po odwiedzeniu naszej witryny internetowej do Usercentrics zostają przekazane następujące dane osobowe:

 • Zgoda/zgody lub jej/ich wycofanie
 • Adres IP
 • Informacje na temat przeglądarki
 • Informacje na temat urządzenia końcowego
 • Godzina wizyty w witrynie internetowej.

Dodatkowo Usercentrics zapisuje w przeglądarce plik cookie w celu przypisania do Państwa udzielonych zgód lub ich wycofania. Utrwalone w ten sposób dane są przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie Usercentrics lub gdy ustanie już cel przechowywania danych. Nie ma to jednak wpływu na wymagane ustawowo obowiązki przechowywania.

Usługa Usercentrics umożliwia pozyskanie wymaganych ustawowo zgód na wykorzystywanie określonych technologii. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zlecenia (niem. skrót AVV) dotyczącą korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to wymagana przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych umowa, która gwarantuje, iż będzie on przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających witrynę jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegając przepisów RODO.


Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego dane z niego wraz z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Bez pozyskania Państwa zgody nie przekazujemy ich innym podmiotom.

Jeżeli Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie skutecznego opracowywania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zawnioskowanej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); taką zgodę można jednak wycofać w dowolnym momencie.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do czasu, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe, a zwłaszcza terminy przechowywania.

Dotyczy to również rejestracji w przypadku utworzenia w rubryce „Rejestracja sklepu” konta, dzięki czemu przy składaniu kolejnych zamówień nie trzeba ponownie podawać wymaganych do celu realizacji umowy danych osobowych. Te dane osobowe wykorzystujemy celem zrealizowania transakcji. 


Zamówienie katalogu
 za pośrednictwem formularza kontaktowego 

Zamówienie katalogu można złożyć, korzystając z udostępnionego na naszej stronie formularza kontaktowego. Abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie, należy podać prawidłowy adres oraz nazwę firmy, zwrot grzecznościowy, a także imię i nazwisko. 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Te dane zbierane się, aby móc przypisać je do konkretnej osoby oraz odpowiedzieć na zapytanie w preferowany przez Państwa sposób (drogą pocztową). 

Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO bądź ze względu na nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość reagowania na zapytania klienta oraz zapewnienie w ten sposób sprawnej obsługi kontrahentów. 

Sprzeciw wobec regularnego przesyłania katalogów oraz materiałów materiału bezpośredniego drogą pocztową można wyrazić w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@jh-profishop.de lub datenschutz@jh-profishop.de. 


Zapytania kierowane drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

W przypadku, jeśli kontaktują się Państwo z nami drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi odnośnymi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) jest przez nas przechowywane oraz przetwarzane w celu opracowania Państwa sprawy. Bez pozyskania Państwa zgody nie przekazujemy ich innym podmiotom.

Jeżeli Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie skutecznego opracowywania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zawnioskowanej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); taką zgodę można jednak wycofać w dowolnym momencie.

Przesłane do nas przez Państwa wraz z zapytaniami dane pozostają u nas do czasu, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowywania sprawy). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe, a zwłaszcza ustawowe terminy przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Wykorzystujemy rozwiązanie Google Tag Manager. Jest dostarczane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie umożliwiające umieszczanie na naszej witrynie internetowej narzędzi do śledzenia lub statystyki oraz innych technologii. Samo narzędzie Google Tag Manager nie tworzy profili użytkownika, nie zapisuje plików cookie ani nie wykonuje samodzielnych analiz. Służy jedynie do zarządzania zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami oraz ich obsługi. Google Tag Manager utrwala jednak adres IP, który można przesyłać także do spółki dominującej firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

Narzędzie Google Tag Manager wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji różnych narzędzi na naszej witrynie internetowej oraz zarządzaniu nimi. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG), pod warunkiem, iż zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Menedżer urządzeń zaufanych) w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat narzędzia Google Tag Manager można znaleźć na witrynie internetowej dostawcy. 


Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy sieciowej Google Analytics. Jest dostarczana przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia administratorowi witryny internetowej analizę zachowania osób ją odwiedzających. Otrzymuje on dzięki temu różne dane dotyczące użytkowania, takie jak liczba wywołań witryny internetowej, czas przebywania na niej, informacje na temat wykorzystywanych systemów operacyjnych oraz pochodzenia użytkownika. Te dane przypisuje się do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie są jednak przypisane do ID użytkownika.

Google Analytics umożliwia także m.in. rejestrację kierunków myszy oraz przewijania, a także kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również różne metody modelowania umożliwiające uzupełnianie utrwalonych zestawów danych i stosuje podczas analizy danych technologie uczenia maszynowego.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających identyfikację użytkownika celem analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub menedżer urządzeń zaufanych). Utrwalone przez firmę Google informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej są przesyłane zazwyczaj na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Wtyczka do przeglądarki

Utrwalanie oraz przetwarzanie Państwa danych przez firmę Google można uniemożliwić, pobierając oraz instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatkowe informacje na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności firmy Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Sygnały Google

Wykorzystujemy sygnały Google. Przy odwiedzaniu naszej witryny internetowej usługa Google Analytics utrwala między innymi Państwa lokalizację, historię wyszukiwania, historię w serwisie YouTube oraz dane demograficzne (dane użytkowników strony). Sygnały Google umożliwiają wykorzystywanie tych danych do spersonalizowanej reklamy. Jeżeli posiadają Państwo konto Google, dane użytkownika są łączone przez sygnały Google z kontem Google oraz wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych reklam. Dane wykorzystuje się także do tworzenia zanonimizowanych statystyk dotyczących zachowania naszych użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć w Google Signals oraz w przepisach dotyczących ochrony danych firmy Google. 


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zlecenia i przestrzegamy podczas korzystania z usługi Google Analytics rygorystycznych wytycznych niemieckich urzędów ochrony danych.


Google Ads

Administrator witryny internetowej korzysta z usługi Google Ads. Google Ads to internetowy program marketingowy dostarczany przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Po wpisaniu przez użytkownika odpowiednich haseł w Google umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na witrynach zewnętrznych (targetowanie słów kluczowych). Na podstawie zapisanych w Google danych użytkownika (np. danych lokalizacji oraz zainteresowań) pozwala także na wyświetlanie odpowiednio dostosowanych reklam (targetowanie grup docelowych). Jako administrator witryny internetowej możemy przeprowadzić analizę ilościową tych danych, analizując na przykład, jakie hasła spowodowały wyświetlenie naszych reklam oraz ile reklam spowodowało odpowiednie kliknięcia.

Korzystanie z tej usługi opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Ads Remarketing

Ta witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi Google Ads Remarketing. Jest dostarczana przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

To rozwiązanie umożliwia przyporządkowanie do określonych grup docelowych osób, które prowadzą interakcje z naszą ofertą online. Pozwala to następnie wyświetlać im w sieci reklamowej Google dostosowane pod kątem ich zainteresowań reklamy (remarketing lub retargeting).

Utworzone za pomocą rozwiązania Google Ads Remarketing reklamowe grupy docelowe można także połączyć z aktywnymi na kilku urządzeniach funkcjami Google. Umożliwia to wyświetlanie związanych z konkretnymi zainteresowaniami, spersonalizowanych reklam, które zostały dostosowane pod Państwa kątem zależnie od wcześniejszego zachowania podczas korzystania ze strony lub przeglądania sieci na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) także na innych urządzeniach końcowych, takich jak tablet czy komputer.

Więcej informacji na temat przepisów firmy Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.

W przypadku, jeśli posiadają Państwo konto Google, sprzeciw wobec spersonalizowanej reklamy można złożyć pod następującym linkiem:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google pod następującym adresem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


Tworzenie grup docelowych z porównaniem klientów

W celu tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi funkcję porównywania klientów usługi Google Ads Remarketing. Przekazujemy przy tym określone dane klientów, takie jak na przykład adresy e-mail, z naszych list klientów do firmy Google. Jeżeli określeni klienci korzystają z usług Google i są zalogowani na swoje konto, w sieci Google (np. w serwisie YouTube, Gmail lub w wyszukiwarce) wyświetlają się dostosowane pod ich kątem reklamy.


Google Conversion-Tracking

Ta witryna internetowa korzysta z usługi Google Conversion-Tracking. Jest dostarczana przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Rozwiązanie Google Conversion-Tracking pozwala firmie Google i nam określić, czy użytkownik przeprowadził określone działania. Możemy przykładowo ocenić, jakie przyciski na naszej witrynie internetowej i z jaką częstotliwością klikał, jakie produkty szczególnie często oglądał lub zamawiał. Te informacje umożliwiają opracowywanie statystyk konwersji. Pozyskujemy w ten sposób dane na temat łącznej liczby użytkowników, którzy klikali nasze reklamy oraz możemy dowiedzieć się, jakie działania wykonywali. Nie mamy jednak dostępu do informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. W celu identyfikacji firma Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie identyfikacyjne.

Więcej informacji na temat Enhanced Conversions oraz przepisów dotyczących ochrony danych Google można uzyskać u dostawcy.

Korzystanie z tej usługi opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje na temat rozwiązania Google Conversion-Tracking znajdują się w przepisach dotyczących ochrony danych firmy Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Programy firmy Microsoft
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) nasze strony internetowe korzystają dodatkowo z funkcji Conversation Tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jeżeli trafili Państwo na naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads umieszcza na Państwa komputerze plik cookie. Microsoft Bing oraz my możemy dzięki temu rozpoznać, iż ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą witrynę internetową oraz odwiedził wcześniej określoną stronę docelową (stronę konwersji). Pozwala to uzyskać jedynie informacje na temat łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing i zostali następnie przekierowani na stronę konwersji. Nie można jednak w ten sposób uzyskać danych osobowych dotyczących tożsamości użytkownika. 

Aby dezaktywować funkcję śledzenia, można odrzucić wymagany w tym celu plik cookie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki pozwalających dezaktywować automatyczne zapisywanie plików cookie. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz wykorzystywanych w usłudze Microsoft Bing plików cookie można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft. 


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy z firmą Microsoft umowę dotyczącą przetwarzania zlecenia i przestrzegamy podczas korzystania z usługi Bing Ads rygorystycznych wytycznych niemieckich urzędów ochrony danych.


Clarity

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Clarity. Jest dostarczane przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (zwaną dalej ”Clarity”).

Umożliwia analizę zachowania użytkownika w tej witrynie internetowej. Clarity utrwala przy tym zwłaszcza ruchy myszy oraz tworzy grafikę pozwalającą dowiedzieć się, do jakiego obszaru witryny internetowej użytkownik przewijał kółko myszy wyjątkowo często (mapy ciepła). Umożliwia także rejestrowanie sesji, pozwalając tym samym pozyskać informacje na temat korzystania ze strony w formacie wideo. Za sprawą tego narzędzia otrzymujemy także ogólne informacje na temat zachowania użytkownika w naszej witrynie internetowej.

Clarity korzysta z technologii umożliwiających identyfikację użytkownika celem analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub menedżer urządzeń zaufanych). Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach firmy Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) w Stanach Zjednoczonych.

Po pozyskaniu odpowiedniej zgody (Consent) korzystanie z tej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli nie pozyskano odpowiedniej zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes polegający na skutecznej analizie zachowania użytkowników.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych narzędzia Clarity można uzyskać tutaj:

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zlecenia (niem. skrót AVV) dotyczącą korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to wymagana przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych umowa, która gwarantuje, iż będzie on przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających witrynę jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegając przepisów RODO.


Korzystanie z przewodników po produkcie za pomocą narzędzia firmy excentos:
 

W naszej witrynie internetowej dostępne są internetowe przewodniki po produkcie, których celem jest zapewnienie Państwu jako użytkownikom optymalnej obsługi klienta. Dostawcą tego rozwiązania jest firma excentos Software GmbH (Reiterweg 1, 14469 Poczdam, Niemcy). W celu optymalizacji usług zbierane są dane na temat interakcji użytkownika, takie jak na przykład wybrane opcje odpowiedzi oraz nawigacja i dane dotyczące wszelkich transakcji zakupowych (wymaga to jednak zapytania o zgodę użytkownika i jej pozyskania). Te dane dotyczące użytkowania są przechowywane w sposób zanonimizowany w obsługiwanym przez excentos systemie analizy sieciowej. W ramach analizy uzasadnionych interesów konieczne usługi zarządzające infrastrukturą (takie jak np. Cloudflare) gromadzą w celu ochrony przed cyberatakami adres IP oraz informacje na temat aktywności użytkowników. To zabezpieczenie jest konieczne, aby można było udostępnić usługę doradztwa produktowego. Aby wykryć schemat potencjalnego ataku, te dane są przechowywane jedynie tymczasowo (do 4 godzin). W tym okresie pod pewnym warunkami możliwe jest także pośrednie, oparte na stemplu czasowym przypisanie do aktywności użytkownika. (Po upływie tego czasu adresy IP wraz ze wszystkimi danymi rejestrowymi zostają całkowicie skasowane). Dodatkowe informacje można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych dostawcy. 


LinkedIn Insight Tag

Ta witryna internetowa wykorzystuje narzędzie Insight-Tag serwisu LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.


Przetwarzanie danych przez usługę LinkedIn Insight Tag

Usługa LinkedIn Insight Tag umożliwia dostęp do informacji na temat osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Jeżeli mają one konto w serwisie LinkedIn, możemy na przykład przeanalizować dane dotyczące aktywności zawodowej (np. doświadczenie zawodowe, rozmiar firmy, kraj, oddział, branża oraz zawód) oraz odpowiednio dostosować naszą stronę pod kątem konkretnych grup docelowych. LinkedIn Insight Tag pozwala także sprawdzić, czy osoby odwiedzające nasze witryny internetowe dokonały zakupu lub wykonały inne czynności (pomiar konwersji). Proces ten może się także odbywać pomiędzy poszczególnymi urządzeniami (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje także funkcję retargetingu umożliwiającą wyświetlanie osobom odwiedzającym naszą witrynę internetową ukierunkowanej pod ich kątem reklamy poza naszą witryną internetową. Według zapewnień firmy LinkedIn usługa ta nie wymaga identyfikacji adresata reklamy.

Serwis LinkedIn utrwala ponadto tak zwane pliki rejestru (adres URL, adres URL odnośnika, adres IP, właściwości urządzenia oraz przeglądarki i czas dostępu). Adresy IP zostają skrócone lub, jeżeli służą do kontaktu z użytkownikami serwisu LinkedIn na różnych urządzeniach, są pseudonimizowane. Bezpośrednie dane identyfikacyjne użytkowników serwisu LinkedIn zostają przez niego usunięte po upływie siedmiu dni. Pozostałe dane pseudonimizowane usuwa się następnie w ciągu 180 dni.

Jako administrator witryny internetowej nie możemy przyporządkować zgromadzonych przez serwis LinkedIn danych do poszczególnych osób. Serwis LinkedIn będzie przechowywał dane osobowe osób odwiedzających witrynę internetową na swoich serwerach w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystywał je do realizacji własnych działań marketingowych. Szczegółowe informacje znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych serwisu LinkedIn pod następującym linkiem

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie LinkedIn można uzyskać, zapoznając się z informacjami dotyczącymi ochrony danych. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.


Podstawa prawna

Po pozyskaniu odpowiedniej zgody (Consent) korzystanie z tej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli nie pozyskano odpowiedniej zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes polegający na prowadzeniu skutecznych działań marketingowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.


Sprzeciw wobec korzystania z usługi LinkedIn Insight Tag

Sprzeciw wobec analizy danych dotyczących korzystania ze strony oraz dostosowanej pod kątem konkretnych użytkowników reklamy w serwisie LinkedIn można złożyć pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Członkowie społeczności LinkedIn mogą także dostosowywać sposób wykorzystywania swoich danych osobowych do celów reklamowych, dokonując odpowiednich ustawień konta. Aby uniknąć powiązania przez serwis LinkedIn zgromadzonych w naszej witrynie internetowej danych z kontem LinkedIn, przed odwiedzeniem naszej witryny należy wylogować się z konta LinkedIn.


Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zlecenia (niem. skrót AVV) dotyczącą korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to wymagana przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych umowa, która gwarantuje, iż będzie on przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających witrynę jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegając przepisów RODO.


Meta-Pixel (wcześniej: Facebook Pixel)

Do pomiaru konwersji pikseli akcji osób odwiedzających stronę ta witryna wykorzystuje usługę firmy Facebook/Meta. Jej dostawcą jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według deklaracji firmy Facebook utrwalone dane są jednak przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich.

Po tym, jak osoby odwiedzające stronę zostaną poprzez kliknięcie baneru reklamowego Facebook przekierowane na witrynę internetową dostawcy, pozwala to śledzić ich zachowanie. Umożliwia to analizę skuteczności reklam serwisu Facebook pod kątem celów statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizowanie ich na potrzeby przyszłych kampanii marketingowych.

Z uwagi na to, iż zebrane dane są dla nas, jako administratorów tej witryny internetowej anonimowe, nie możemy na ich podstawie zidentyfikować tożsamości poszczególnych użytkowników. Z uwagi na to, iż są jednak przechowywane i przetwarzane przez serwis Facebook, możliwe jest powiązanie ich z konkretnym profilem użytkownika. Serwis ten może zatem wykorzystywać takie dane do własnych celów marketingowych, zgodnie ze swoją dyrektywą dotyczącą wykorzystywania danych (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Serwis Facebook może przez to umożliwiać wyświetlanie banerów reklamowych na swoich stronach oraz poza nim. Jako administrator witryny nie mamy wpływu na takiego rodzaju wykorzystywanie danych.

Korzystanie z tej usługi opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Jeżeli dane osobowe są utrwalane w naszej witrynie za pomocą opisanych tu narzędzi oraz przekazywane do serwisu Facebook, my oraz firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ich przetwarzanie (art. 26 RODO). Ta wspólna odpowiedzialność ogranicza się przy tym wyłącznie do utrwalania danych oraz przekazywania ich do serwisu Facebook. Przetwarzanie tych danych przez serwis Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w porozumieniu o wspólnym przetwarzaniu. Jego treść można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z jego postawieniami jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie informacji dotyczących ochrony danych podczas korzystania z narzędzia Facebook oraz bezpieczne z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych wdrażanie tego narzędzia w naszej witrynie internetowej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych podczas korzystania z produktów serwisu Facebook ponosi wyłącznie on. Osoby, których dotyczą określone dane, mogą dochodzić swoich praw, takich jak na przykład prawo do uzyskania dostępu do informacji, bezpośrednio od serwisu Facebook. W przypadku, jeśli osoby których dotyczą konkretne dane, dochodzą swoich praw, kontaktując się z nami, jesteśmy zobowiązani przekazać te żądania do serwisu Facebook.

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji dotyczących ochrony prywatności można uzyskać, zapoznając się z informacjami dotyczącymi ochrony danych serwisu Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

W sekcji ustawień reklam, na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen można także dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences”. Wymaga to jednak rejestracji w serwisie Facebook.

Osoby nieposiadające konta w serwie Facebook, mogą dezaktywować opartą na zachowaniu użytkowników reklamę serwisu Facebook na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Criteo

Ta witryna internetowa wykorzystuje funkcje firmy Criteo. Ich dostawcą jest firma Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż (zwana dalej „Criteo“).

Narzędzie Criteo pozwala wyświetlać dostosowane pod kątem konkretnych zainteresowań reklamy w sieci reklamowej Criteo. Państwa zainteresowania zostają określone na podstawie dotychczasowych zachowań. Criteo rejestruje przy tym na przykład, jakie produkty Państwo oglądali, włożyli do koszyka lub kupili. Szczegółowe informacje dotyczące danych utrwalanych przez narzędzie Criteo można znaleźć tutaj:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

Wyświetlanie dostosowanych pod kątem konkretnych zainteresowań reklam wymaga identyfikacji użytkowników przez nas lub innych partnerów firmy Criteo. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym zostaje zapisany plik cookie lub porównywalny identyfikator, który łączy zachowanie użytkownika z pseudonimizowanym profilem użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Criteo:

https://www.criteo.com/de/privacy/.

Państwa dane osobowe oraz przechowywane w przeglądarce internetowej pliki cookie Criteo są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy od daty ich utrwalenia.

Po pozyskaniu odpowiedniej zgody (Consent) korzystanie z tej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli nie pozyskano odpowiedniej zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes polegający na realizacji ukierunkowanych działań marketingowych.

Firma Criteo i my ponosimy wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Zawarliśmy umowę dotyczącą wspólnego przetwarzania danych, której istotne fragmenty opublikowano pod następującym linkiem:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

 

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcą Państwo zamówić oferowany w witrynie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie zbieramy innych danych lub ich podanie jest dobrowolne. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia newslettera danych odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywania do wysyłki newslettera można wycofać w dowolnym momencie, korzystając z zawartego w newsletterze linku służącego do rezygnacji. Jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowych operacji przetwarzania.

Podane przez Państwa w celu subskrybowania newslettera dane są przechowywane przez nas lub przez dostawcę newslettera do czasu rezygnacji z jego otrzymywania. W takim przypadku lub po ustaniu celu, do którego są potrzebne zostaną usunięte z listy osób otrzymujących newsletter. W celu ochrony naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zastrzegamy sobie, wedle własnego uznania, prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy odbiorców newslettera.

Nie ma to wpływu na dane, które są u nas przechowywane w celu realizacji innych celów.

Po usunięciu z listy odbiorców newslettera Państwa adres e-mail może być nadal przechowywany u nas lub u dostawcy newslettera na czarnej liście. Pozwoli to zapobiegać wysyłaniu mailingu w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane jedynie do realizacji tego celu i nie zostają powiązane z innymi danymi. Służy to zarówno do ochrony Państwa interesów, jak i naszego interesu, jakim jest przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących wysyłki newsletterów (uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Jeżeli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przechowywania danych.

Newsletter przesyła nasz usługodawca, firma Emarsys eMarketing Systems GmbH. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi ochrony danych podmiotu wysyłającego newsletter.

Realizując powierzone zadania, firma Emarsys wykorzystuje pliki cookie oraz piksel śledzący. Po otrzymaniu zgody na otrzymywanie naszego newslettera w ramach procesu podwójnej zgody oraz po zaakceptowaniu naszych plików cookie, Państwa dane zebrane przez firmę Emarsys za pośrednictwem plików cookie zostają powiązane i można je przypisać do Państwa poprzez podany przy rejestracji adres e-mail. Zebrane w ten sposób dane umożliwiają personalizację newslettera. Przeanalizowane zostają wyświetlane produkty i artykuły, sposób korzystania z internetu, data i godzina wizyty na stronie internetowej, a także informacje dotyczące używanej przeglądarki i platformy. Wspólnie z firmą Emarsys analizujemy także skuteczność naszego newslettera, sprawdzając, czy został otwarty i czy z niego skorzystano, do ilu użytkowników wysłano wiadomość e-mail, czy wiadomości zostały odrzucone i czy użytkownicy wypisali się z listy po otrzymaniu mailingu. Takie analizy pozwalają nam poznać nawyki naszych użytkowników oraz odpowiednio dostosować do nich przesyłane treści i przesyłać je zgodnie z zainteresowaniami konkretnych osób. Niestety nie ma możliwości osobnej rezygnacji z pomiaru skuteczności newslettera. Należy wówczas wypisać się z subskrypcji całego newslettera. Zbierane przez firmę Emarsys dane przechowujemy tak długo, jak będą potrzebne do realizacji celu, do którego zostały zebrane lub maksymalnie do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Zamówienie newslettera jest dobrowolne, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W ramach ustawowego zezwolenia zgodnie z § 7 ust. 3 UWG Jungheinrich PROFISHOP ma prawo wykorzystywać podany podczas zakupu płatnej usługi adres e-mail do celów marketingu bezpośredniego własnych, podobnych produktów lub usług. Jeśli reklama podobnych produktów lub usług nie jest już potrzebna, można w każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania adresu e-mail w tym celu. Nie powoduje to powstania innych kosztów niż koszty transmisji zgodne z podstawowymi taryfami. W celu rezygnacji z otrzymywania wiadomości, można kliknąć zawarty w każdym mailingu link lub skorzystać z formularza umożliwiającego wypisanie się z rekomendacji produktowych.

 

7. Wtyczki i narzędzia

Serwis YouTube z rozszerzoną ochroną danych

W tej witrynie internetowej zintegrowane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem tych stron jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Zgodnie z deklaracją serwisu YouTube przed obejrzeniem filmu przez użytkowników odwiedzających witrynę nie są zapisywane żadne informacje na ich temat. Tryb rozszerzonej ochrony danych nie wyklucza jednak możliwości przekazywania danych partnerom serwisu YouTube. Niezależnie od tego, czy obejrzą Państwo film, czy nie, serwis YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Nawiązanie połączenia z serwerami serwisu YouTube następuje po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube w tej witrynie internetowej. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, którą spośród naszych witryn Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie YouTube, serwis ten może bezpośrednio powiązać sposób korzystania z internetu z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta w serwisie YouTube.

Po rozpoczęciu odtwarzania filmu serwis YouTube może także zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie lub stosować porównywalne technologie identyfikacyjne (np. menedżer urządzeń zaufanych). Pozwala mu to uzyskać informacje na temat osób odwiedzających tę witrynę internetową. Te informacje umożliwiają między innymi rejestrację statystyk wideo, zwiększenie przyjazności dla użytkownika oraz zapobieganie próbom oszustwa.

Rozpoczęcie odtwarzania filmu w serwie YouTube może także spowodować inicjalizację innych procesów przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w oparciu o nasz interes, jakim jest odpowiednia prezentacja oferty online. Jest to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG), pod warunkiem, iż zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Menedżer urządzeń zaufanych) w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w serwisie YouTube można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych dostępnym na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google reCAPTCHA

Ta witryna internetowa korzysta także z usługi „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Jest dostarczana przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Pozwala sprawdzić, czy wymagane do wprowadzenia w tej witrynie (na przykład w formularzu internetowym) dane uzupełnia człowiek, czy zautomatyzowany program. W tym celu usługa reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę internetową na podstawie różnych cech. Ta analiza rozpoczyna się automatycznie po odwiedzeniu witryny internetowej przez użytkownika. W jej ramach usługa reCAPTCHA analizuje różne informacje, takie jak adres IP, czas przebywania na witrynie internetowej lub wykonywane przez użytkownika ruchy myszą. Utrwalone podczas analizy dane zostają następnie przekazane do firmy Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się wyłącznie w tle. Osoby odwiedzające witrynę internetową nie otrzymują żadnych związanych z nimi powiadomień.

Przechowywanie oraz analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes operatora strony polega na ochronie oferty internetowej przed nieuprawnionym, automatycznym szpiegowaniem lub wysyłaniem wiadomości SPAM. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG), pod warunkiem, iż zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Menedżer urządzeń zaufanych) w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje na temat usługi Google reCAPTCHA można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz warunkami użytkowania firmy Google pod poniższymi linkami:

https://policies.google.com/privacy?hl=dehttps://policies.google.com/terms?hl=de.


Trusted Shops
 

W celu wyświetlenia znaku jakości Trusted Shops oraz ewentualnie zebranych ocen i oferty produktów Trusted Shops dla kupujących po złożeniu zamówienia w tej witrynie internetowej umieszczono oznaczenie Trusted Shops Trustbadge. 
 
Umożliwia to ochronę naszego uzasadnionego, przeważającego zgodnie z przeprowadzoną analizą interesu, jakim jest optymalna dystrybucja naszej oferty (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO). Oznaczenie Trustbadge oraz związane z nim usługi stanowią ofertę firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. 
 
Podczas wywoływania oznaczenia Trustbadge serwer sieciowy automatyczne zapisuje tak zwany plik rejestru serwera, który zawiera przykładowo Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania strony, przekazaną ilość danych oraz informacje na temat dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie danej witryny. Te dane dostępowe nie są analizowane i zostają automatycznie nadpisane najpóźniej siedem dni od daty odwiedzenia witryny.

 
Inne dane osobowe zostają przekazane do Trusted Shops jedynie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, korzystania z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub uprzedniego zarejestrowania się w tej usłudze. W takim przypadku obowiązuje zawarte pomiędzy Państwem i Trusted Shops porozumienie umowne.


Fivetran

Zintegrowaliśmy w tej witrynie internetowej usługę Fivetran. Jej dostawcą jest firma [Fivetran Inc. (1221 Broadway, Floor 20, Oakland, California 94612, USA) (zwana dalej Fivetran).

Fivertran umożliwia nam automatyczną integrację danych pochodzących z różnych źródeł. Dane zostają przy tym załadowane z naszego systemu bazy danych oraz przesłane do naszych programów umożliwiających ich analizę. Przetwarzanie danych odbywa się zwykle w serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych dostawcy: https://www.fivetran.com/legal/privacy  

 

8. Marketing internetowy i programy partnerskie

Programy afiliacyjne w tej witrynie internetowej

Uczestniczymy w partnerskich programach afiliacyjnych. Umożliwiają one umieszczanie reklam firmy (reklamodawcy) w witrynach internetowych innych firm z afiliacyjnej sieci partnerskiej („wydawców”). Kliknięcie jednego z tych afiliacyjnych banerów reklamowych powoduje przekierowanie do odpowiedniej oferty. Po dokonaniu określonej transakcji (konwersji) wydawca otrzymuje wynagrodzenie. W celu obliczenia jego wysokości operator sieci afiliacyjnej musi wiedzieć, za pośrednictwem jakiego banera reklamowego trafili Państwo na określoną ofertę, realizując następnie uprzednio zdefiniowaną transakcję. W tym celu wykorzystuje się pliki cookie lub porównywalne technologie identyfikacyjne, takie jak np. menedżer urządzeń zaufanych.

Przechowywanie oraz analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes operatora witryny internetowej polega na poprawnym obliczeniu wynagrodzenia afiliacyjnego. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG), pod warunkiem, iż zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Menedżer urządzeń zaufanych) w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (niem. skrót TTDSG). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Uczestniczymy w następujących programach afiliacyjnych:


AWIN

Operatorem sieci afiliacyjnej jest firma AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (zwana danej „AWIN”).

AWIN i wydawca wspólnie ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych w związku z programem partnerskim. Wspólne zobowiązania zostały określone w porozumieniu o wspólnym przetwarzaniu. Zgodnie z postanowieniami tego porozumienia w sprawach dotyczących ochrony danych można kontaktować się z obydwoma podmiotami. Na zapytanie odpowie podmiot, do którego na początku skierowano zapytanie. Każdy z podmiotów samodzielnie przechowuje informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13, 14 oraz 26 RODO i podejmuje wymagane działania w celu ochrony danych osobowych oraz przestrzegania pozostałych przepisów RODO w swojej firmie. Zawarta w Ogólnych warunkach handlowych umowa o wspólnym przetwarzaniu jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

9. Handel internetowy i dostawcy usług płatności

Przetwarzanie danych klientów i danych zawartych w umowach

W celu uzasadnienia, odpowiedniego sformułowania treści merytorycznych oraz zmiany naszych stosunków umownych utrwalamy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów oraz dane osobowe zawarte w umowach. Utrwalamy, przetwarzamy i korzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (dane dotyczące użytkowania) jedynie wówczas, jeżeli jest to konieczne do tego, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z danej usługi lub ją rozliczyć. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Utrwalone dane klienta zostają usunięte po realizacji zlecenia lub zakończeniu stosunków biznesowych oraz upłynięciu ew. obowiązujących, wymaganych ustawowo okresów przechowywania. Nie ma to jednak wpływu na wymagane ustawowo okresy przechowywania.


Przekazywanie danych przy zawarciu umowy ze sklepami internetowymi, sprzedawcami oraz przy wysyłce towarów

Po złożeniu u nas zamówienia na towar przekazujemy Państwa dane osobowe odpowiedzialnej za dostawę firmie transportowej oraz dostawcy usług płatności, któremu powierzono jej rozliczenie. Udostępniamy mu jednak wyłącznie te dane, których usługodawca potrzebuje do realizacji swojego zadania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie którego dozwolone jest przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub realizacji działań wymaganych przed jej zawarciem. Jeżeli udzielono odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Państwa adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę w celu przekazania drogą elektroniczną informacji na temat statusu wysyłki. Taką zgodę można wycofać w dowolnym momencie.


Kontrola wypłacalności

W przypadku zakupu z płatnością za pobraniem lub innego rodzaju płatności z dołu zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji Państwa wypłacalności. W tym celu przekazujemy przekazane do wywiadowni gospodarczej dane takie jak np. nazwisko, adres, wiek lub dane bankowe. Na ich podstawie określa się ryzyko braku wypłacalności. Gdy jest ono zbyt wysokie, możemy uniemożliwić skorzystanie z wybranej metody płatności.

Kontrolę wypłacalności przeprowadza się na podstawie warunków koniecznych do spełnienia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu uniknięcia niewypłacalności (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli pozyskano odpowiednią zgodę, kontrola wypłacalności odbywa się na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. RODO); zgodę można jednak wycofać w dowolnym momencie.


Usługi płatności

Na naszej witrynie internetowej zintegrowane są usługi płatności firm zewnętrznych. Po dokonaniu zakupu Państwa dane płatności, takie jak nazwisko, kwota, dane bankowe, numer karty kredytowej są przetwarzane przez operatora płatności w celu zrealizowania transakcji. W przypadku tych transakcji obowiązują postanowienia umowy oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dostawcy. Usługodawca świadczy swoje usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (spełnienie umowy) oraz w celu jak najbardziej sprawnej, wygodnej i bezpiecznej realizacji płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę na realizację określonych działań, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO; udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.

Na tej witrynie internetowej wykorzystujemy następujące usługi płatności/korzystamy z usług następujących dostawców płatności:


PayPal

Dostawcą tej usługi płatności jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwana dalej „PayPal“).

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych firmy PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Klarna

Dostawcą jest firma Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej ”Klarna”). Klarna oferuje różne opcje płatności, takie jak na przykład płatność ratalna. W przypadku realizacji płatności z wykorzystaniem tej usługi (rozwiązanie Klarna Checkout) Klarna będzie zbierać różne dane osobowe. W celu optymalizacji rozwiązania Klarna Checkout Klarna wykorzystuje pliki cookie. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać pod poniższym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Więcej szczegółów znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Klarna dostępnym pod poniższym linkiem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.


Mastercard

Dostawcą tej usługi płatności jest firma Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (zwana dalej „Mastercard“).

Firma Mastercard może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie przepisów Binding Corporate Rules firmy Mastercard. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html oraz https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.


VISA

Dostawcą tej usługi płatności jest firma Visa Europe Services Inc., oddział Londyn, 1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT, Wielka Brytania (zwana dalej ”VISA”).

Pod względem ochrony danych Wielka Brytania jest uznawana za bezpieczne państwo trzecie. Oznacza to, iż poziom ochrony danych jest tam porównywalny z poziomem ochrony danych na terenie Unii Europejskiej.

Firma VISA może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych firmy VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.


Novalnet

Dostawcą tej usługi płatności jest firma Novalnet AG Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4,
85774 Unterföhring (zwana dalej „Novalnet”).

Więcej szczegółów można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych firmy Novalnet dostępnym pod poniższym linkiem: https://www.novalnet.de/datenschutz.

 

10. Nasza obecność w mediach społecznościowych

To oświadczenie o ochronie danych dotyczy następujących witryn w mediach społecznościowych:


Przetwarzanie danych za pośrednictwem mediów społecznościowych

Prowadzimy dostępne publicznie profile w mediach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas mediów społecznościowych można znaleźć w dalszej części dokumentu.

Jeżeli odwiedzają Państwo tę witrynę internetową lub witrynę internetową ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych, takimi jak przycisk „Lubię to” lub banery reklamowe, media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą kompleksowo analizować Państwa zachowanie. Wizyta na naszych stronach w mediach społecznościowych powoduje aktywację wielu istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych procesów przetwarzania danych. Szczegóły:

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą stronę w jednym z takich serwisów, operator danego portalu może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Zbieranie Państwa danych osobowych jest jednak w pewnych okolicznościach możliwe także wówczas, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta na danym portalu. Zbieranie danych odbywa się w takim przypadku przykładowo za pośrednictwem przechowywanych na urządzeniu końcowym plików cookies lub poprzez rejestrację Państwa adresu IP.

Wykorzystując zebrane w ten sposób dane, operatorzy portalów społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisane są Państwa preferencje oraz zainteresowania. Pozwala to wyświetlać dostosowane pod kątem zainteresowań reklamy zarówno na portalach społecznościowych, jak i poza nimi. Jeżeli posiadają Państwo konto na danym portalu społecznościowym, dostosowane pod kątem interesów reklamy mogą się wyświetlać na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Proszę pamiętać także, iż nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. Zależnie od dostawcy operatorzy portalów społecznościowych mogą także realizować ewentualnie inne procesy przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania oraz przepisach dotyczących ochrony danych poszczególnych portali społecznościowych.


Podstawa prawna

Nasze profile w mediach społecznościowych mają za zadanie zapewnić możliwie jak najbardziej kompleksową obecność firmy na tego rodzaju platformach. Jest to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przeprowadzane na portalach społecznościowych procesy analityczne mogą się odbywać w oparciu o inne podstawy prawne, które powinni określić ich operatorzy (np. na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Administrator i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (na przykład w serwisie Facebook) razem z operatorem danej platformy jesteśmy odpowiedzialni za zainicjowane podczas tej wizyty procesy przetwarzania danych. Swoich praw (prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi) mogą Państwo dochodzić zarówno od nas, jak i operatora portalu społecznościowego, takiego jak np. Facebook.

Pomimo, iż ponosimy odpowiedzialność w tym zakresie wspólnie z operatorami portali społecznościowych, nie mamy jednak pełnego wpływu na realizowane przez nich procesy przetwarzania danych. Nasze możliwości opierają się w dużej mierze na polityce firmy danego dostawcy.


Okres przechowywania

Utrwalone przez nas bezpośrednio za pośrednictwem stron w mediach społecznościowych dane zostają usunięte z naszych systemów, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają zgodę na przechowywanie danych lub ustanie cel ich przechowywania. Przechowywane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe, a zwłaszcza terminy przechowywania.

Nie mamy wpływu na okres, w jakim operatorzy portali społecznościowych przechowują Państwa dane do realizacji swoich własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z operatorami portali społecznościowych lub zapoznając się np. z oświadczeniem o ochronie danych, patrz niżej.


Prawa użytkownika

Zawsze mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje także Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszalności danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo również żądać sprostowania, blokady, usunięcia lub, pod pewnymi warunkami, ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.


Szczegółowe informacje dotyczące mediów społecznościowych

Facebook

Posiadamy profil w serwisie Facebook. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej „Meta”). Według deklaracji firmy Meta zgromadzone dane są jednak przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z nią porozumienie o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Określono w nim, za jakie procesy przetwarzania danych inicjowane podczas odwiedzania naszej strony w serwisie Facebook ponosimy odpowiedzialność my oraz firma Meta. Treść tego porozumienia jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Istnieje możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących reklam na koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych serwisu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.


LinkedIn

Posiadamy profil w serwisie LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Serwis LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie.

Aby je dezaktywować, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przetwarzanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych serwisu LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


YouTube

Posiadamy profil w serwisie YouTube. Tę usługę dostarcza firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych serwisu YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.