Regulamin
Regulamin Jungheinrich PROFISHOP
W Jungheinrich PROFISHOP obowiązują: Ogólne Warunki Handlowe Jungheinrich Polska sp. z o.o.,które mają zastosowanie do wszystkich grup produktowych z wyłączeniem:
 1. Akumulatorowe wózki unoszące i podnośnikowe Jungheinrich i Ameise
 2. Spalinowe wózki widłowe Jungheinrich i Ameise

dla których obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

OWDiG_20221201.pdf

Polityka Prywatności Jungheinrich PROFISHOP

Polityka prywatności Profishop – Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

W skrócie

Spółka Jungheinrich Polska Sp. z o.o. jest, jako właściciel niniejszej strony internetowej, świadoma wagi, jaką przywiązują Państwo do poufnego traktowania swoich danych osobowych. Dlatego zapewniamy, że spełniamy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa wytyczne w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online i związanych z nią stron internetowych.

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Podczas otwierania strony internetowej Jungheinrich Polska Sp. z o.o. następuje wymiana różnych danych między Państwa urządzeniem końcowym a naszym serwerem. Szczegółowe informacje na ten temat podane są poniżej w rozdziale dotyczącym celów przetwarzania danych.

Zgodnie z wytycznymi dyrektywy RODO przysługują Państwu różne prawa, z których mogą Państwo w stosunku do nas korzystać. Należy do nich, między innymi, prawo do składania sprzeciwu wobec niektórych wybranych celów przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania danych do celów reklamowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej w rozdziale dotyczącym przysługujących Państwu praw.

W przypadku pytań do naszych informacji dotyczących ochrony danych osobowych można się w każdej chwili skontaktować z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się w poniższym rozdziale.


Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz zakładowego inspektora danych osobowych


Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz odwołania wyrażonych zgód prosimy o kontakt z:

Osoba do kontaktu:

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Frank Jastrob

Bronisze ul. Świerkowa 3,

05-850 Ożarów Mazowiecki

e-mail: rodo@jh.plCele przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadnione interesy spółki Jungheinrich Polska Sp. z o.o. oraz kategorie odbiorców


Informacje ogólne

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników przetwarzane są tylko w przypadku uzyskania zgodnego z prawem pozwolenia, a zatem w przypadkach, gdy przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa, użytkownik wyraził na to zgodę lub istnieje uzasadniony prawnie interes spółki w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO.

Dane osobowe, takie jak Państwa nazwizko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są rejestrowane, chyba że dane te zostaną przez Państwa podane dobrowolnie, np. w ramach zamawiania Newslettera, aplikacji  lub zapytania.

Dane te wykorzystujemy do celów marketingowych związanych z danym produktem tylko pod warunkiem, że wyrazili Państwo wcześniej na to zgodę lub jeżeli nie wnieśli Państwo sprzeciwu, o ile jest to przewidziane przepisami prawa.

 

Otwieranie naszej strony internetowej

W momencie otwarcia naszej strony internetowej przeglądarka na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie przekazuje informacje do serwera naszej strony internetowej/aplikacji, gdzie są one tymczasowo przechowywane w tak zwanym log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.

W ramach tego procesu rejestrowane są następujące informacje, także bez Państwa udziału, i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia umożliwiającego połączenie internetowe, z którego przesyłane jest zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL pobranego pliku,
 • strona internetowa/aplikacja, z której nastąpił dostęp (referencyjne URL),
 • wykorzystywana przez Państwa przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera umożliwiającego połączenie internetowe oraz nazwa Państwa dostawcy usługi dostępu do Internetu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 litera f RODO. Nasz uzasadniony prawnie interes wynika z wyszczególnionych poniżej celów przetwarzania danych. W tym miejscu wskazujemy jednak, że na podstawie zgromadzonych danych nie jesteśmy w stanie bezpośrednio dokonać Państwa identyfikacji, nie podejmujemy też takich prób.

Adres IP Państwa urządzenia końcowego oraz inne wyszczególnione powyżej dane są przez nas wykorzystywane w następujących celach:

 • zapewnienie niezakłóconego połączenia,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 1. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Klienci mogą korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. W momencie otwierania naszej oferty internetowej w protokole rejestrowany jest aktualny adres IP Państwa PC, data i godzina, typ przeglądarki oraz odwiedzane przez Państwa strony. Dane te są interpretowane wyłącznie w celu udoskonalenia naszej oferty i nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby.

Przekazane nam dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce prywatności, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.


 1. Dane osobowe, które są nam potrzebne do zrealizowania Państwa zakupu

Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy do wykonania, realizacji lub ewentualnie wycofania Państwa zamówienia.


 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane są przedsiębiorstwu, któremu została zlecona realizacja dostawy, o ile jest to niezbędne w celu dostawy towarów. W celu realizacji płatności udostępniamy Państwa dane osobowe bankowi, któremu została zlecona realizacja płatności.


 1. Sprzeciw i wycofanie

Zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do

 • uzyskania nieodpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych oraz do sprostowania, zablokowania i usuwania tych danych,
 • złożenia w każdej chwili sprzeciwu lub odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych.

Wystarczy przekazać nam zwykłą informację podając firmę, nazwisko, pełen adres i ewentualnie numer klienta. W związku z tym nie powstają żadne inne koszty poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej.


 1. Rejestracja

W rubryce „Rejestracja w sklepie” mogą Państwo założyć konto, aby przy składaniu każdego kolejnego zamówienia nie było konieczne ponowne wprowadzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji celów umowy. Wskazane tu dane osobowe wykorzystujemy do celów realizacji transakcji.


 1. Newsletter

Jeżeli wprowadzili Państwo w rubryce "Prenumerata Newslettera" swój adres e-mail , zaakceptowali go przyciskiem „Prenumerata newslettera" i ponownie potwierdzili  swoje zgłoszenie, klikając na link przesłany na podany przez Państwa adres e-mail (Double Opt-in), przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania Państwu Newslettera z naszymi ofertami. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim. Zamówienie Newslettera jest dobrowolne, a dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a RODO.

Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać informacji reklamowych dotyczących podobnych produktów lub usług, mogą Państwo w każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail do takich celów, bez ponoszenia przy tym żadnych innych kosztów oprócz kosztów przekazania informacji według taryfy podstawowej. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania rekomendacji produktów, klikając na zamieszczany w każdym mailu link do rezygnacji lub za pośrednictwem naszego formularza rezygnacji .

Z Newslettera mogą Państwo w każdym momencie w prosty sposób zrezygnować z przyszłym skutkiem, korzystając z linku zamieszczanego na końcu każdego Newslettera lub online za pośrednictwem naszego formularza rezygnacji . W związku z tym powstają tylko koszty przekazania informacji według taryfy podstawowej.


 1. Nawiązanie kontaktu

Przy nawiązywaniu z nami kontaktu (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub maila) dane dotyczące użytkownika będą przetwarzane w celu załatwienia i realizacji zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO (w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy).

Informacje o użytkowniku mogą być zapisywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami (system CRM) lub w podobnym systemie organizacji zapytań.

Korzystamy z systemu CRM „SAP Hybris Cloud for Customer” i „SAP CRM” dostawcy SAP w oparciu o nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (sprawne i szybkie przetwarzanie zapytań użytkowników). W tym celu zawarliśmy z usługodawcą umowę na podstawie art. 28 RODO, w której usługodawca zobowiązał się przetwarzać dane użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz utrzymywać poziomy ochrony danych zgodnie z przepisami unijnymi.


 1. Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są przekazywane przez Internet w zakodowanym przy zastosowaniu SSL stanie na następujących stronach:

 • Pełen proces „koszyka towarów” i proces zamówień
 • Rejestracja w sklepie
 • Strefa „Moje Konto"
 • Prenumerata Newslettera

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia naszej strony internetowej i innych systemów przed stratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem dotyczących Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Państwa konta klienta możliwy jest tylko po wprowadzeniu osobistego hasła. Państwa informacje dotyczące dostępu należy koniecznie traktować poufnie i należy po zakończeniu komunikacji z nami zamykać okno przeglądarki, w szczególności jeżeli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami.


Prezentacja w Internecie i optymalizacja strony internetowej

Pliki Cookie – uwagi ogólne

Na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane cookies. Nasz interes polegający na optymalizacji naszej strony internetowej jest uzasadniony prawnie w rozumieniu wskazanych powyżej przepisów. Cookies (ciasteczka) są małymi plikami tworzonymi automatycznie przez Państwa przeglądarkę przy odwiedzaniu naszej strony internetowej, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartphone itp.). Cookies nie powodują żadnej szkody na Państwa urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania. W ciasteczkach gromadzone są informacje powstające w związku z zastosowaniem konkretnego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednio informację o Państwa tożsamości.

Stosowanie cookies ma na celu ułatwienie Państwu korzystania z naszej oferty. Stosujemy zatem tak zwane session-cookies, aby rozpoznać, że byli już Państwo na poszczególnych stronach naszej strony internetowej. Po opuszczeniu naszej strony internetowej ciasteczka te zostają automatycznie usunięte. Ponadto, w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony stosujemy ciasteczka tymczasowe, które są przez określony czas przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę ponownie w celu skorzystania z oferowanych na niej usług, system automatycznie rozpoznaje, że wcześniej już Państwo naszą stronę odwiedzili i identyfikuje wprowadzone wówczas dane i dokonane ustalenia, dzięki czemu nie muszą ich Państwo wprowadzać ponownie.

Ponadto stosujemy ciasteczka w celu rejestracji i interpretacji danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony, aby na tej podstawie optymalizować naszą ofertę i wyświetlać dane dostosowane indywidualnie do Państwa zainteresowań. Ciasteczka takie pozwalają nam przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej automatycznie stwierdzić, że byli już Państwo na niej poprzednio. Są one automatycznie usuwane po upływie każdorazowo zdefiniowanego okresu. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies.

Można jednak swoją przeglądarkę skonfigurować tak, aby na Państwa komputerze nie zapisywały się żadne ciasteczka lub aby każdorazowo przed zapisaniem nowego pliku cookie pojawiała się odpowiednia informacja. Pełna dezaktywacja ciasteczek może jednak spowodować, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Okres przechowywania cookies zależy od celu, w jakim są one wykorzystywane, i są różne dla różnych rodzajów ciasteczek.


Google Analytics i Google Optimize

W celu bieżącego i zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania i optymalizacji naszych stron internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO (uzasadniony interes prawny) korzystamy z Google Analytics, czyli usługi w zakresie analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google“) oraz z rozszerzenia Google Optimize. W związku z tym sporządzane są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane ciasteczka. Wygenerowane przez ciasteczko informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej obejmują takie dane, jak:

 • typ/wersję przeglądarki,
 • zastosowany system operacyjny,
 • URL referencyjny (strona, z której korzystano poprzednio),
 • nazwa hostu danego komputera (adres IP)
 • godzina skorzystania z serwisu,

Są one przekazywane do serwera Google w USA i tam zostają zapisane. Google posiada certyfikację w ramach porozumienia Privacy-Shield i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Google Analytics stosujemy wyłącznie przy aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej i z krajów-sygnatariuszy Porozumienia o Utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaje przez Google skrócony. W wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie w celu przeprowadzenia interpretacji korzystania przez użytkowników z naszej oferty online, sporządzania raportów dotyczących działalności w ramach tej oferty oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z takiej oferty. W ramach tych czynności na podstawie przetworzonych danych mogą być sporządzane pseudonimizowane profile użytkowników. Użytkownik może zapobiec zapamiętywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może się okazać niemożliwe. Użytkownik może ponadto uniemożliwić rejestrację wygenerowanych przez ciasteczko danych dotyczących strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) w Google i ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując następujący link w Plug-In przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie w stosunku do Plug-In przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można, klikając na ten link , umieścić Opt-Out-Cookie, które w przyszłości uniemożliwi rejestrację danych przez Google Analytics w ramach tej strony internetowej.

Program reklamowy Online Google AdWords

Wymienione poniżej i używane przez nas środki w zakresie targetowania są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO (uzasadniony interes). Poprzez zastosowanie środków w zakresie targetowania chcemy zapewnić, aby na Państwa urządzeniach końcowych pojawiały się wyłącznie reklamy odpowiadające Państwa faktycznym lub domniemanym zainteresowaniom. Obciążanie Państwa reklamami, które Państwa nie interesują, nie leży ani w Państwa, ani w naszym interesie. Niniejsza strona internetowa korzysta z programu reklamowego online Google AdWords, a w jego ramach z tzw. śledzenia konwersji na bazie plików Cookie. Cookie są umieszczane w momencie kliknięcia przez użytkownika na ogłoszenie zamieszczone przez Google. Podmioty trzecie, łącznie z Google, umieszczają ogłoszenia na stronach internetowych i wykorzystują zapamiętane cookie do włączania ogłoszeń na podstawie wcześniejszych odwiedzin danej strony internetowej przez użytkownika. Ciasteczka Adwords tracą ważność po upływie 30 dni, zaś ciasteczka gclid-parameter są ważne przez 90 dni i nie służą do identyfikacji osób. Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane ustawowo lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Przeciwko przechowywaniu i gromadzeniu danych można w każdym momencie wnieść sprzeciw z przyszłym skutkiem. Stosowanie ciasteczek przez Google można dezaktywować, wchodząc na stronę przewidzianą do dezaktywacji reklamy Google . Można także dezaktywować cookie związane ze śledzeniem konwersji, dokonując takiego ustawienia swojej przeglądarki, aby ciasteczka z domeny "googleadservices.com" "doubleclick.net" zostały zablokowane, a tym samym by także nasze strony internetowe nie mogły umieszczać ciasteczek. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.


Google Remarketing i DoubleClick / Floodlight

Niniejsza strona internetowa korzysta z programu reklamowego online Google AdWords oraz z usługi w zakresie analizy stron internetowych Google Analytics, a w jego ramach z Conversion-Tracking Remarketing. Takie przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO (uzasadniony interes). Google stosuje DoubleClick-Cookie na stronach sieci reklamowej Google i w określonych usługach Google, w celu wsparcia klientów AdWords i wydawców przy włączaniu i zarządzaniu reklamami w sieci. W przypadku wejścia na stronę internetową i wyświetlenia reklamy włączonej za pośrednictwem stron internetowych sieci reklamowej Google lub kliknięcia na taką reklamę na Państwa przeglądarce może ewentualnie zostać umieszczony DoubleClick-Cookie. Identyfikator DoubleClick-Cookie przydzielony do Państwa przeglądarki jest identyfikatorem stosowanym także podczas  odwiedzania stron internetowych, na których stosowane są programy reklamowe DoubleClick. Jeżeli Państwa przeglądarka posiada już DoubleClick-Cookie, nie powinno już być umieszczane kolejne DoubleClick-Cookie.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania DoubleClick-Cookies w związku z programem reklamowym DoubleClick dostępne są w rozdziale poświęconym najczęściej zadawanym pytaniom dotyczącym ochrony danych DoubleClick. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania DoubleClick-Cookie i dezaktywować te ciasteczka pod następującym linkiem .

Niniejsza strona internetowa korzysta ponadto z programu Google dla reklamy dostosowanej do konkretnych zainteresowań – tzw. Google Remarketing. Podmioty trzecie, w tym Google, umieszczają reklamy na stronach internetowych i stosują zapamiętywane w tym celu cookie na podstawie wcześniejszej wizyty użytkownika na tej stronie. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać reklam wyświetlanych pod kątem ich zainteresowań, mogą w prosty sposób dezaktywować cookie programu Google Remarketing-Tracking, dokonując odpowiedniego ustawienia użytkownika w swojej przeglądarce internetowej. Stosowane w tych celach przez Google cookie można też zdezaktywować, wchodząc na stronę . Więcej informacji na temat postanowień Google jest dostępnych pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

reCAPTCHA v3:

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przy przekazywaniu danych w ramach korzystania z formularzy (np. abonament Newslettera) stosujemy program reCAPTCHA, wersja 3, firmy Google Inc. Program ten sprawdza, czy dane wprowadzane są przez człowieka czy też w sposób nieuzasadniony w formie automatycznego maszynowego przetwarzania (tzw. Bots). Aby zapewnić możliwość korzystania z usługi reCAPTCHA, system pobiera adres IP i ewentualnie także inne potrzebne dane, a następnie przekazuje je do serwera Google. Dzięki zapewnieniu anonimizacji adresów IP, Google dokonuje najpierw skrócenia adresu IP użytkowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej i z krajów-sygnatariuszy Porozumienia o Utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany.

Zastosowanie systemu reCAPTCHA ma na celu ochronę przed spamem i nadużyciami; nie jest on wykorzystywany w żadnym innym celu, nie służy też do gromadzenia, zbierania lub łączenia informacji dotyczących użytkowników. Tym samym przekazany przez reCAPTCHA adres IP pochodzący z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi Google. W tym miejscu wskazujemy także na przepisy Google w zakresie ochrony danych, odnośnie do których więcej informacji dostępnych jest pod następującym linkiem.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Programy Microsoft

Nasze oferty online wykorzystują ponadto, na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO (uzasadniony interes), system Conversion Tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads umieszcza ciasteczko na Państwa komputerze, o ile dotarli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing i my możemy dzięki temu rozpoznać, że ktoś kliknął na jakąś reklamę, został na tej podstawie przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął określoną wcześniej stronę docelową. W ten sposób otrzymujemy informacje jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową. Nie są przekazywane informacje pozwalające na identyfikację osób.

Jeżeli nie są Państwo zainteresowani korzystaniem z trybu śledzenia (Tracking), można odrzucić niezbędne w tym celu umieszczanie ciasteczek, na przykład dokonując właściwego ustawienia przeglądarki, która zdezaktywuje funkcję automatycznego umieszczania ciasteczek. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych i cookies stosowanych w Microsoft Bing dostępne są na stronie internetowej Microsoft:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl


Facebook Remarketing

W ramach naszej oferty online, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO, stosowany jest tak zwany "Facebook-Pixel" sieci społecznościowej Facebook prowadzonej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub w przypadku posiadania przez Państwa siedziby na terenie UE przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook posiada certyfikację w ramach porozumienia Privacy-Shield i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych.

Przy pomocy tego Pixela można prześledzić zachowanie użytkowników, którzy po kliknięciu przez nich na reklamę Facebooka zostali przekierowani na naszą stronę internetową. W ten sposób możemy, dla celów statystycznych i potrzeb badania rynku, ewidencjonować skuteczność reklam Facebooka. Zarejestrowane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, zatem nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak zapamiętywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy. Facebook może łączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych: https://www.facebook.com/about/privacy/. Przysługuje Państwu prawo do odmówienia Facebookowi oraz jego partnerom włączania ogłoszeń reklamowych. Ustawienia dotyczące reklam Facebooka można modyfikować pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.


Analiza sieci przy zastosowaniu Optimizely

Na naszej stronie internetowej stosujemy Optimizely – system analizy sieci opracowany przez Optimizely Inc., zwany poniżej “Optimizely”. Optimizely wspiera nas w dążeniu do lepszego dostosowania naszej oferty reklam do Państwa indywidualnych potrzeb. W ramach tej usługi stosowane są tak zwane „cookie” (ciasteczka). Są one przechowywane na Państwa komputerze w postaci małych plików tekstowych. Przy ich pomocy możliwe jest przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane na podstawie ciasteczek informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej są przekazywane do Optimizely. Dane są z reguły przekazywane do serwera w USA i tam są przechowywane.

W przypadku aktywowania na tej stronie funkcji anonimizacji adresu IP Optimizely dokonuje skrócenia Państwa adresu IP, o ile pochodzi on z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju-sygnatariusza Porozumienia o Utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacjach wyjątkowych adres IP przekazywany jest w całości na serwer Optimizely w USA, gdzie zostaje ostatecznie skrócony. W ramach naszego zlecenia Optimizely wykorzystuje uzyskane informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Na tej podstawie Optimizely udostępnia interpretacje i raporty w sprawie optymalizacji strony internetowej. W przypadku przekazania przez Państwa przeglądarkę adresu IP, dane te nie są łączone z innymi danymi Optimizely.

Przechowywanie ciasteczek na urządzeniu można w każdej chwili odrzucić, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Proszę pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie może się okazać niemożliwe. Ponadto w każdym momencie można zakończyć korzystanie z funkcji śledzenia przez Optimizely. W takim przypadku nie są pozyskiwane lub przechowywane jakiekolwiek dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Proszę postępować zgodnie z instrukcją na stronie http://www.optimizely.com/opt_out.


Funkcje „Criteo Dynamic Retargeting“ i „Criteo Sponsored Products“ Criteo GmbH

Na naszych stronach, dzięki zastosowaniu technologii Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München), zbierane są do celów marketingowych informacje w czysto zanonimizowanej formie dotyczące serfowania na stronie internetowej przez odwiedzających. W tym celu umieszczane są ciasteczka.

Criteo może analizować sposób serfowania i na koniec wyświetlać indywidualnie plasowane rekomendacje produktów w formie odpowiedniego banera reklamowego pojawiającego się podczas odwiedzania innych stron.

W żadnym przypadku anonimizowane dane nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji podmiotu odwiedzającego stronę. Dane zebrane przez Criteo są wykorzystywane wyłącznie do udoskonalenia naszej oferty reklamowej. Na każdym wyświetlonym banerze w prawym dolnym rogu pojawia się mała literka "i" (informacja), która otwiera się przy najechaniu kursorem i po kliknięciu myszką prowadzi do strony, na której wyjaśniona jest struktura (systematyka) i proponowana jest funkcja Opt-Out. Po kliknięciu na funkcję Opt-Out umieszczane jest ciasteczko "Opt-Out", które w przyszłości blokuje wyświetlenie tego banera. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób ani też przekazywane osobom trzecim. Na stronie Criteo można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i  wytycznych odnośnie do ochrony danych oraz można wyrazić sprzeciw na anonimową analizę Państwa zachowania na stronie internetowej (Opt-Out).

Affiliate (AWIN):

W ramach afiliacji dla programu Jungheinrich Affiliate korzystamy z usług spółki AWIN AG, Einchhornstr. 3, 10785 Berlin, Niemcy („AWIN“). AWIN jest platformą marketingową, za pośrednictwem której współpracujemy z oferentami zewnętrznymi i włączamy reklamy w formie linków tekstowych, linków graficznych i banerów reklamowych (tak zwany Affiliate Marketing). W celu prawidłowej rejestracji zakupów lub kontaktów („leads“) AWIN umieszcza na komputerze użytkownika ciasteczka i zbiera informacje o tym, kiedy z danego urządzenia końcowego dokonano kliknięcia na określony środek reklamowy. W ciasteczkach tych zapisywana jest indywidualna (jednak niemożliwa do przyporządkowania konkretnemu klientowi) sekwencja cyfr. Są to, między innymi, ID programu Affiliate, ID oferentów zewnętrznych, godzina kliknięcia i/lub obejrzenia środka reklamowego oraz informacje dotyczące urządzenia końcowego, z którego została przeprowadzona transakcja. W przypadku zawarcia transakcji informacje te służą wyłącznie do prawidłowego przyporządkowania skuteczności danego środka reklamowego  oraz przyporządkowania prowizji do pośredniczącego oferenta zewnętrznego. W umowie zawartej z AWIN w przejrzysty sposób ustaliliśmy między stronami podział odpowiedzialności za wykonanie obowiązków przewidzianych w prawie o ochronie danych. Wspólnie z AWIN ustalamy cele i środki w zakresie analizy, raportowania i pobierania transakcji na stronie internetowej. Mogą Państwo dochodzić praw przysługujących na podstawie RODO zarówno od nas, jak i od AWIN. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, klikając na aktywne pole i otwierając „Privacy center“, gdzie funkcję „Marketing & Personalizacja“ należy ustawić w pozycji „wyłączona”. Więcej informacji dostępnych jest w polityce prywatności AWIN.

Poprzez właściwe ustawienie przeglądarki można zablokować umieszczanie tych ciasteczek i w ten sposób sprzeciwić się ich przechowywaniu. Za pośrednictwem przeglądarki można też usunąć ciasteczka umieszczone wcześniej przez AWIN.

Aktualne postanowienia AWIN dotyczące ochrony danych dostępne są na stronie  https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung .

Userlike

Niniejsza strona wykorzystuje Userlike, oprogramowanie Live-Chat firmy Userlike UG. Userlike stosuje ciasteczka, czyli pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i umożliwiają prowadzenie na Państwa stronie internetowej chatów w czasie rzeczywistym . Gromadzone dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej stronę ani nie są łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem.

Outbrain

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA)). Technologia ta pozwala nam umieszczać na stronach internetowych naszych partnerów reklamę adresowaną dokładnie do tych użytkowników Internetu, którzy interesują lub interesowali się naszymi treściami. Technologia ta oparta jest na uzależnionej od cookie analizie wcześniejszego zachowania. Reklama pojawia się wyłącznie w punktach reklamowych  Outbrain, na powierzchniach reklamowych Outbrain Engage lub w sieci Outbrain Extended Network. Jeżeli nie są Państwo zainteresowani wyświetlaniem się reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań, można odpowiedzialną za to funkcję dezaktywować tutaj .

Wykaz stosowanych rodzajów ciasteczek

 

Cookie

Rodzaj cookie

Okres aktywności

Link Opt-Out

"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

funkcjonalne

3 miesiące

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

funkcjonalne

3 miesiące

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

funkcjonalne

3 miesiące

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

Koszyk

funkcjonalne

30 dni

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

ishop.usertype

funkcjonalne

3 miesiące

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

LastSeen

funkcjonalne

30 dni

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

rememberMe

funkcjonalne

30 dni

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

WISHLIST

funkcjonalne

30 dni

Niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

Google Tag Manager

funkcjonalne

10 minut

Opt-Out

Google Analytics

analityczne

2 lata

Opt-Out

Google Adwords

analityczne

30 dni

Opt-Out

Hotjar

analityczne

1 rok

Opt-Out

Matelso

strony trzecie

30 dni

-

Optimizely

strony trzecie

10 lat

Opt-Out

Facebook

Remarketing

1 rok

Opt-Out

Criteo

Remarketing

1 rok

Opt-Out

Emarsys (Webextend)

Remarketing

1 rok

Informacje w późniejszym terminie

Bing

Remarketing

1 rok

Opt-Out

Doubleclick / Floodlight

Remarketing

1 rok

Informacje w późniejszym terminie

Userlike

strony trzecie

1 rok

-

Linked In 

Remarketing

30 dni 

Opt-Out

Outbrain

Remarketing

60 dni

Opt-Out

AWIN | aw15170

strony trzecie

30 dni

https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout

AWIN | bId

strony trzecie

1 rok

https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout

reCAPTCHA | 1P_JAR

strony trzecie

1 miesiąc

-

reCAPTCHA | NID

strony trzecie

6 miesięcy

-

reCAPTCHA | CONSENT

strony trzecie

20 lat

-


Włączanie usług i treści podmiotów trzecich


Informacje ogólne

Na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO (uzasadniony interes) stosujemy na naszej stronie internetowej Social Plug-in sieci społecznościowych Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter i Google+, aby w ten sposób wpłynąć na poprawę znajomości naszego przedsiębiorstwa. Związany z tym cel reklamowy stanowi uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi ich oferent. Ponadto w ramach naszej oferty online, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (czyli analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO) lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a RODO, stosujemy oferty merytoryczne i serwisowe podmiotów zewnętrznych, aby włączyć treści i usługi oferowane przez te podmioty, np. filmy wideo lub czcionki.


Facebook

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (czyli analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO), stosujemy na naszej stronie internetowej wtyczki („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą mieć postać elementów interakcyjnych lub treści (np. filmy wideo, elementy graficzne, informacje tekstowe) i można je rozpoznać po logo sieci Facebook (białe „f” na niebieskim kafelku, hasło „Like”, „podoba mi się” lub znak „kciuk do góry” ) lub są oznakowane poprzez dodanie hasła "Facebook Social Plugin". Lista i postać wtyczek Facebook Social dostępne są tutaj : https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook posiada certyfikację w ramach porozumienia Privacy-Shield i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych.

Jeżeli użytkownik otworzy funkcję niniejszej oferty online, która będzie zawierała taką wtyczkę, urządzenie wygeneruje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio na urządzenie użytkownika i włączana do oferty online. Na podstawie przetworzonych danych mogą być sporządzane dla użytkowników profile korzystania.  Dlatego nie mamy wpływu na traktowanie danych, które Facebook gromadzi przy zastosowaniu wtyczek, i przekazujemy użytkownikom informacje zgodnie ze stanem naszej wiedzy.  Dzięki włączeniu wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę oferty online. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może przyporządkować daną wizytę do jego konta na Facebooku. Jeżeli użytkownik używa wtyczki, na przykład potwierdzając przycisk Like lub dodając komentarz, odpowiednia informacja zostaje przekazana przez Państwa urządzenie do Facebooka i tam zapisana. Nawet jeśli użytkownik nie jest uczestnikiem sieci Facebook, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapamięta jego adres IP. Według informacji Facebooka na terenie Polski przechowywany jest wyłącznie anonimizowany adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebooka, a także związane z tym prawa i dostępne możliwości ustawień w celu zapewnienia ochrony sfery prywatnej użytkowników podane są w Informacji Facebooka dotyczącej ochrony danych https://www.facebook.com/about/privacy/.


Jeżeli użytkownik jest uczestnikiem sieci Facebook i nie chce, aby Facebook za pośrednictwem niniejszej oferty online zbierał o nim dane i łączył je ze zgromadzonymi przez Facebooka danymi jego członków, musi przed rozpoczęciem korzystania z naszej oferty online wylogować się z Facebooka i skasować jego ciasteczka. Dokonanie innych ustawień i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profili na Facebooku : https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE 

http://www.youronlinechoices.com/.

Ustawienia dokonywane są niezależnie od platformy, czyli raz dokonane ustawienia są przejmowane dla wszystkich urządzeń – komputerów czy urządzeń mobilnych.


LinkedIn

Nasze oferty online korzystają, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (czyli analizy, optymalizacji i ekonomicznej realizacji oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO) z funkcji sieci LinkedIn. Oferentem systemu jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron zawierającą funkcje LinkedIn uruchamiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że Państwa adres IP odwiedził nasze strony internetowe. Jeżeli klikną Państwo na “Recommend-Button” LinkedIn, będąc równocześnie zalogowanym na swoim koncie, LinkedIn może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa i do Państwa konta użytkownika w LinkedIn. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez LinkedIn. Deklaracja o ochronie danych: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, 

Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa stosuje, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (czyli analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO), Google Tag Manager. Dzięki zastosowaniu tej usługi tagi stron internetowych mogą być zarządzane na poziomie interfejsu użytkownika. Google Tag Manager stosuje wyłącznie tagi. Nie są umieszczane ciasteczka ani nie są zapisywane dane osobowe. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które ewentualnie rejestrują dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeżeli na poziomie domeny lub ciasteczek dokonano dezaktywacji, funkcja ta zostaje zachowana w stosunku do wszystkich tagów śledzących, o ile zostały one wprowadzone przy zastosowaniu Google Tag Managera. Więcej informacji na temat Google Tag Managera dostępnych jest pod następującym linkiem: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html Użytkownik może zablokować przesyłanie wszystkich tagów Google Tag Managera. W tym celu użytkownik musi kliknąć na następujący link Opt-Out (link błędny; także na stronie internetowej koncernu; wymaga weryfikacji) , aby umieścić na swojej przeglądarce ciasteczka odpowiedzialne za dezaktywację Google-Tag-Managera.


YouTube

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (czyli analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO), na stronie internetowej firmy Jungheinrich AG stosowane są funkcje serwisu YouTube służące do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo. Funkcje te są oferowane przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Szczegółowe informacje dostępne są w wytycznych YouTube dotyczących ochrony danych osobowych. Jest tu stosowany rozszerzony tryb ochrony danych, który według informacji oferenta uruchamia proces zapisywania informacji o użytkowniku dopiero w momencie odtwarzania filmu wideo. W momencie uruchomienia odtwarzania dostępnych na Youtube filmów wideo  Youtube zaczyna stosować cookies, aby gromadzić informacje na temat sposobu zachowania użytkownika. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Youtube, dane te służą, między innymi, do rejestracji statystyk dotyczących filmów wideo, poprawy komfortu korzystania z systemu i zablokowania możliwości działań niezgodnych z prawem. Niezależnie od odtworzenia filmu wideo umieszczonego w zasobie Youtube, przy każdej wizycie na stronie internetowej firmy Jungheinrich Polska Sp. z o.o. dokonywane jest połączenie z siecią Google „DoubleClick“, które może, bez wpływu Jungheinrich Polska Sp. z o.o., uruchomić dalsze procesy przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje na temat stosowania ciasteczek przez YouTube dostępne są w polityce prywatności YouTube pod adresem: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl


Novalnet

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych umieścił na niniejszej stronie internetowej elementy spółki Novalnet AG. Spółka Novalnet AG jest dostawcą kompleksowych usług płatniczych, który, między innymi, realizuje płatności.

Jeżeli podczas składania zamówienia w Online-Shopie wybrany zostanie rodzaj płatności, dane dotyczące osoby dokonującej płatności zostają automatycznie przekazywane do spółki Novalnet AG. Wybierając opcję płatności, dana osoba wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w celu realizacji płatności. 

Dane osobowe przekazywane do spółki Novalnet obejmują z reguły: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane niezbędne do zrealizowania płatności. W celu realizacji umowy sprzedaży konieczne są także dane osobowe związane z konkretnym zamówieniem. W szczególności może nastąpić wzajemna wymiana informacji dotyczących płatności, takich jak: bank, numer karty kredytowej, data jej ważności i kod CVC, dane dotyczące towarów i usług oraz ceny.

Dane te przekazywane są głównie w celu sprawdzenia wiarygodności, zarządzania płatnością i zapobieganiu oszustwom. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych przekaże spółce Novalnet AG dane osobowe w szczególności wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes takiego przekazania. Dane osobowe wymieniane między Novalnet AG a administratorem danych są ewentualnie udostępniane przez Novalnet AG wywiadowniom gospodarczym. Przekazanie ma na celu przeprowadzenie weryfikacji tożsamości i wiarygodności.

Novalnet AG przekazuje dane osobowe także usługowcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub dane wymagają przetworzenia.

Osoba, której dotyczą dane osobowe, może w każdym momencie wycofać zgodę udzieloną spółce Novalnet AG na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie dotyczy danych osobowych, które muszą być bezwzględnie przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (zgodnej z umową) realizacji płatności. 


Odbiorcy poza obszarem UE


Z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych przedstawionych w niniejszej polityce prywatności, nie przekazujemy dotyczących Państwa danych osobowych odbiorcom posiadającym swoją siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa prawa

W skrócie

Oprócz prawa do wycofania udzielonych nam przez Państwa zgód przysługują Państwu następujące inne prawa w przypadku wystąpienia przewidzianych prawem przesłanek:

 • Prawo do informacji o zgromadzonych przez nas dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania błędnych lub uzupełnienia prawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia zgromadzonych u nas dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, o ile nie muszą być zachowane przewidziane przepisami prawa lub w umowie terminy przechowywania danych lub przestrzegane inne obowiązki ustawowe lub prawne w zakresie dalszego przechowywania danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. W tym celu mogą się Państwo zwrócić do organu nadzoru właściwego dla miejsca pobytu lub miejsca pracy, lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.


Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie aktywnego korzystania z danych do celów wewnętrznych przez spółkę Jungheinrich Polska Sp. z o.o., może on zgodnie z art. 21 ust. 2-4 RODO w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania i przetwarzania. W tym celu wystarczy przesłać odpowiedni mail na adres rodo@jh.pl. Nie narusza to szczególnego przypadku wymaganego przepisami prawa zablokowania danych zamiast ich usunięcia zgodnie z art. 17-19 RODO.


Bezpieczeństwo danych


Wszystkie przekazane przez Państwa dane, wraz z danymi dotyczącymi płatności, będą przesyłane przy zastosowaniu powszechnego i bezpiecznego standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL jest sprawdzonym standardem stosowanym, między innymi, do obsługi bankowości online. Bezpieczne połączenie SSL można rozpoznać, między innymi, po umieszczonej za http literą s (czyli https://...) na pasku adresowym swojej przeglądarki lub po symbolu kłódki w dolnej części przeglądarki. Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć przekazane nam Państwa dane przed manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą i nieupoważnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są systematycznie doskonalone przy uwzględnieniu postępu technologicznego.